Drop


Sunday, December 21, 2014

Quiz :21/12/14

Q.1.ಮಲಾವತ್ ಪೂರ್ಣಾ ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ?

( 1) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
(2) ತಮಿಳುನಾಡು
(3) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
(4) ಕೇರಳ
(5) ತೆಲಂಗಾಣ.◆◇
2.2015 ರಲ್ಲಿ, "ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ " ದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು _________ ವಹಿಸಲಿದೆ.

(1) ಬಾಕು. ◆◇
(2) ರೋಮ್
(3) ಪ್ಯಾರಿಸ್
(4) ಬರ್ನ್

3. ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡದೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ?
(a) Nil balance account
(b) Zero balance account
(c) Frill account
(d) No Frill account.◆◇

4.ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿಗೆ ಹತ್ತು ರುಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ ವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು?
1) 1980
2)1978
3)1969. ◆◇
4) 2008

5.(ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ)
ಬೈನರಿ 98ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ___

(ಎ) 1111011
(ಬಿ) 1100110
(ಸಿ) 1100010. ◆◇
(ಡಿ) 1110001
(ಇ) ಇದ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ  
<>¤<>¤<>¤<>­¤­<><>¤<>¤<>¤<>¤<> ==>◆◇ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಸರಿ  ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
https://­www.facebook.com/­groups/freegksms/ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.