Drop


Thursday, January 1, 2015

Quiz(31/12/2014)


1. 'ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ' ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

1. ಬಸವೇಶ್ವರರು.
2. ರಾಮಾನುಜಚಾರ್ಯ.
3. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ.
4. ಶಂಕರಚಾರ್ಯ.◆◇

2. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಯಾವ ವೇದ ಪರಂಪರೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

1. ಋಗ್ವೇದ.
2. ಸಾಮವೇದ.
3. ಯರ್ಜುವೇದ.◆◇
4. ಅಥರ್ವವೇದ.

3. ಶಂಕರಚಾರ್ಯರು ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠದ ಹೆಸರೇನು?

1. ಗೋವರ್ಧನ ಮಠ.
2. ಕಾಳಿ ಮಠ.◆◇
3. ಜ್ಯೋತಿರ್ ಮಠ.
4. ಗೋವರ್ಧನ ಮಠ.

4. 'ನಾರಿ ನರಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು?

1. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು.◆◇
2. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು.
3. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು.
4. ಬಸವೇಶ್ವರರು.

5. ಸೂಕ್ತ ಪದ ತುಂಬಿ
ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತ : ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ವೈತ ಸಿದ್ದಾಂತ : ?

1. ಬಸವೇಶ್ವರರು.
2. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು.
3. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು.
4. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು.◆◇

6. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರೇನು?

1. ಜಯಂತ.
2. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ.
3. ವಾಸುದೇವ.◆◇
4. ಮಧೂಸೂದನ.

7. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು?

1. ಬಸವೇಶ್ವರರು.
2. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು.◆◇
3. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು.
4. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು.

8. ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

1. ಉಡುಪಿ.◆◇
2. ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
3. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ.
4. ಮಂಡ್ಯ.

9. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ?

1. ಸೋದೆ ಮಠ.
2. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ.
3. ಪೇಜಾವರ ಮಠ.
4. ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮಠ.◆◇

10. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಪೀಠದ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರು?

1. ಸುರೇಶ್ವಚಾರ್ಯ.◆◇
2. ಪದ್ಮನಾಭಚಾರ್ಯ.
3. ನರಹರಿತೀರ್ಥ.
4. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ.

<>¤<>¤<>¤<>¤<><>¤<>¤­­­­<>¤<>¤<><>¤<>¤<>¤­<­>­¤­<><>¤<>¤<>¤<>¤­<>
==>◆◇ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
https://­www.facebook.com/­groups/freegksms/ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.