Drop


Monday, February 9, 2015

ಕನ್ನಡಿಗ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ಹ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 57ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರಿಕಿ ಅವರ 'ವಿಂಡ್ಸ್‌ ಆಫ್ ಸಂಸಾರ' ಎಂಬ ಆಲ್ಬಂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ