Thursday, April 30, 2015

CNR RAO AND TKA NAIR WILL BE AWARDED WITH "THE ORDER OF RAISING SUN" from Japan

ಜಪಾನ್ ಗೌರವ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಕೆ ಎ ನಾಯರ್

Published: 29 Apr 2015 04:12 PM IST

ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ ಕೆ ಎ ನಾಯರ್ ಅವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತೀಯರು ಜಪಾನ್ ಗೌರವ 'ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಡೆಕೊರೇಶನ್ಸ್' ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಟ್ಟು ೮೫ ವಿದೇಶಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ 'ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇ ೮ ರಂದು ಟೋಕಿಯೋದ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ರಾಜನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ನಿಕುಂಜ್ ಪರೇಕ್ ಮತ್ತು ಟೋಪ್ಗೆ ಭುಟಿಯಾ.