Drop


Tuesday, May 26, 2015

👆2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿದ್ದತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು.

👆2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ  ಸಿದ್ದತೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು.