Drop


Friday, September 18, 2015

☝ಸಾಮಾಜಿಕ & ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.(ತಹಶಿಲ್ದಾರರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)

☝ಸಾಮಾಜಿಕ & ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.(ತಹಶಿಲ್ದಾರರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ)