Drop


Tuesday, September 1, 2015

'OUT OF UNIT' TRANSFER COUNSELLING(PRY) *02.03.2015 -No counseling *03.08.2015 -1101 ರಿಂದ 1400 *04.08.2015 -1401 - 1800.

👆 "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ 'OUT OF UNIT' ವರ್ಗಾವಣೆ COUNSELLING ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ"
* ದಿನಾಂಕ: 02.03.2015 - ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ.

* ದಿನಾಂಕ: 03.08.2015 - 1101 ರಿಂದ 1400.
* ದಿನಾಂಕ: 04.08.2015 - 1401 ರಿಂದ 1800.
👆 "ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ & ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ 'WITHIN UNIT' ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದೇಶ ಆನ್'ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ"