Drop


Thursday, November 26, 2015

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು:

1. 1857 ರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಡೆಯಿತು.
2. 1857 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಆಡಳಿತ .
3. 1861 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ .
4. 1885 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ .
5. 1906 ರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ .
6. 1909 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿ
7. 1915 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ .
8. 1930 ರಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ .
9. 1935 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ
10. 1942 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ
11. 1946 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್
12. 1946 ಜುಲೈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣಿ
13. 1946 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆ .
14. 1946 ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಡಾ.ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಖಾಯಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ .
15. 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 29 ಕರಡು ಸಮಿತಿ ( ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ) ರಚನೆ.
16. 1948 ರಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನ ಸಿದ್ಧ
17. 1949 ನವೆಂಬರ್ 26 ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂಗೀಕಾರ
18. 1950 ಜನವರಿ 26 ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ .
19. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು , ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗೀಯ ಪರಿವಿಕ್ಷಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
20. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೆನಾಡ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
21. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
22. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆಯಿಲಾಗಿದೆ.
23. ದೇಶದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಕೊಡಮಾಡಿದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
24. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಮ್ಯತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.
25. ನಮ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದನ್ನ ನಮ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು
26. ಅನಮ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರುವುದಾಗಿದೆ.
27. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
28. ಸಂವಿಧಾನದ 12 ರಿಂದ 35 ನೇ ವಿಧಿಗಳವರೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
29. ಸಂವಿಧಾನದ 14 ರಿಂದ 18 ನೇ ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
30. ಸಂವಿಧಾನದ 14 ಮತ್ತು 15 ನೇ ವಿಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
31. ಸಂವಿಧಾನದ 16 ನೇ ವಿಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
32. ಸಂವಿಧಾನದ 17 ನೇ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿಷೇದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
33. 18 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ
34. ಸಂವಿಧಾನದ 19 ರಿಂದ 22 ನೇ ವಿಧಿಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
35. ಸಂವಿಧಆನದ 23 ಮತ್ತು 24 ನೇ ವಿಧಿಯು ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
36. ಸಂವಿಧಾನನದ 23 ನೇ ವಿಧಿಯು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು , ಮಾರುವುದು ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಹಾಗೇಯೆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
37. ಸಂವಿಧಾನದ 24 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀತ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
38. ಸಂವಿಧಾನದ 25 ರಿಂದ 28 ನೇ ವಿಧಿಯು ಧಆರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
39. ಸಂವಿಧಾನದ 25 ನೇ ವಿಧಿಯು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ , ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ
40. ಸಂವಿಧಾನದ 26 ನೇ ವಿಧಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
41. ಸಂವಿಧಾನದ 27 ನೇ ವಿಧಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ತೆರಿಗೆ ನೀಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ .
42. ಸಂವಿಧಾನದ 29 ರಿಂದ 30 ನೇ ವಿಧಿ ವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
43. ಸಂವಿಧಾನದ 29 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆ , ಲಿಪಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ , ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಇ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
44. ಸಂವಿಧಾನದ 29 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಧನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ , ಮತ , ಧರ್ಮ , ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ.
45. ಸಂವಿಧಾನದ 30 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
46. ಸಂವಿಧಾನದ 32 ರಿಂದ 35 ವಿಧಿಯವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ.
47. ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 7 ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದವು ಏಳನೇಯದೇ " ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಾ"ಗಿತ್ತು ಆದರೆ 1977 ರ 44 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
48. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 42 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 51 ಎ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮೂಲ ಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ .
49. ಸಂವಿಧಾನದ 4 ನೇ ಭಾಗದ 36 ರಿಂದ 51 ನೇ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿಲ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
50. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 58 ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.
51. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 54 ನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರುಸುತ್ತದೆ.
52. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
53. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವವರು – ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ , ಹಾಗೂ ಆತನ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ , ಸುಪ್ರೀ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು , ರಾಜ್ಯಪಾಲರು , ಭಾರತದ ಆಟಾರ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ , ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ , ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ , ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು , ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಮಿಷನರ್ , ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮಹಾ ದಂಡನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಇವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿವು ಇವರಿಗಿದೆ.
54. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 60 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಅವರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
55. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 56 ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಧಿಕಾರವದಿಯ ಬಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
56. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 53, 74, 75, 77 ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
57. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 85 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ 12 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಸೇರದಿರುವಾಗ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ , ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಿದೆ.
58. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 72 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ , ಮರಣದಂಡನೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಮಾಧಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಿದೆ.
59. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 352 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಧಿಸಬಹುದು
60. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 356 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇರಬಹುದು
61. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 360 ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಹೇರಬಹುದು .
62. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1947 ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ( Prevention of Corruption Act ).
63. 1964 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಜಾಗೃತ ದಳ ( Central Vigilance Commission - CVC ) ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು .
64. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1963 ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ( Central Bureau of Investigation ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.