Drop


Friday, September 16, 2016

*ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 53 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ*

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ
15/9/2016 ರಿಂದ 14/10/2016.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :: Puc

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
http://uttarakannada.nic.in/recruitment/docs/VANotification2016.pdf

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ
http://karwar-va.kar.nic.in/