Drop


Friday, December 1, 2017

DOWNLOAD TRAINING MODULES(GURUCHETAN)

Download Training Modules click

* Kannada
1)
Language

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029066/Module_Document/download/1504248568321_1._Kannada_Learning_Module_1_language.pdf

2)
Nature and structure of language

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029071/Module_Document/download/1504248603553_2._Kannada_Learning_Module_2_language_Nature_and_Structure_1_.pdf

3)
Language acquisition and
language learning

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029076/Module_Document/download/1504248638612_3._LEARNING_MODULE-_galike_kalike-28..08.2017.pdf

4)
Language skills

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029081/Module_Document/download/1504248670749_4._LANGUAGE_SKILLS_KANNADA__28-08-2017.pdf

5)
Alternative perspectives in grammar learning

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029086/Module_Document/download/1504248698508_5._Kannada_learning_5th_Module_contectual_Grammer.pdf

* Hindi

6)
Dimensions of language

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029056/Module_Document/download/1504250858131_6._Module_1_Sahitya.pdf

7)
Language Learning Theory and Approach

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029061/Module_Document/download/1504250920121_7._Module_3_Sahitya.pdf

8)
Multilingualism and Linguistic Skills

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029046/Module_Document/download/1504250988913_8._Module_2_Sahitya.pdf

9)
Teaching literature and assessment

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029051/Module_Document/download/1504251035547_9._Module_4_Sahitya.pdf

*Mathematics

10)
Number Systems

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029091/Module_Document/download/1504248758838_10._Number_system_-_Learning_module_lesson_wisae_pdf.pdf

11)
Basic Operations on Whole
Numbers

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029096/Module_Document/download/1504248820223_11._Basic_operation__-_Learning_module_lessons_new.pdf

12)
Measurement

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029101/Module_Document/download/1504248851899_12._Measurement-LM-Content_pdf.pdf

13)
Mensuration

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029106/Module_Document/download/1504248901405_13._Mensuration_-LM-Content_pdf.pdf

* Science

14)
Ecology

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029151/Module_Document/download/1504249009101_14._Ecology__Learning_module_Final__28-8-2017.pdf

15)
Sanchalana - Motion and Force
https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029156/Module_Document/download/1504249076839_15._SANCHALANA_FINAL_28-08-17.pdf

16)
Sammilana - Energy, Work and Power
https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029161/Module_Document/download/1504249231932_16.SAMMILANA_FINAL_28-08-17.pdf

17)
Chemical Bonding

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029146/Module_Document/download/1504249371126_17.chemical_bonding__learning_module__corrected_20_8_17.pdf

*Social Science

18)
Perspectives of History

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029166/Module_Document/download/1504249456859_18._perspective_of_history.pdf

19)
Latitude and Longitude

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029171/Module_Document/download/1504249507906_19._L_and_L_22-8-17_-_Copy.pdf

20)
Geography in Map
https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029176/Module_Document/download/1504249574361_20.___Map_L-Module_social.pdf

21.__ಸಂವಿಧಾನ_ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029181/Module_Document/download/1504249621281_21.__%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%A7%E0%B2%BE%E0%B2%A8_%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%AA%E0%B2%A8%E0%B3%86_-29-08-2017_new.pdf

* Nali-Kali

22)
Introduction of Nali-Kali - Basic Module

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029111/Module_Document/download/1504249723885_22._BELLIMODA_NALIKALI_SAMAGRA.pdf

23)
Nali-Kali – Kannada

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029116/Module_Document/download/1504249850701_23.BELLIMODA__NALI_KALI_KANNADA_SAHITYA_-_23.pdf

24)
Nali-Kali – Maths

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029121/Module_Document/download/1504249930249_24._BELLIMODA_NALIKALI_GANITHA.pdf

25)
Nali-Kali – Environment Science

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029126/Module_Document/download/1504250014659_25._BELLI_MODA_NALIKALI-EVS_-_25.pdf

*Perspectives of Education

26)
Why human beings need to be educated?

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029136/Module_Document/download/1504250064306_26.FINAL_28.08.2017_-_Why_humanbeings_need_to_be_educated__Kannada_module.pdf

27)
Aims of Education - Why teachers need to bother about it?

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029141/Module_Document/download/1504250124684_27._Aims_of_Education_FINAL_Edition__28-8-2017.pdf

28)
Child and childhood

https://creatorexport.zoho.com/apfttms/ttms-1-0/Training_Modules_View/3382107000000029131/Module_Document/download/1504250154049_28._Final_28.08.2017_Module_Child_Childhood_Child_Capabilities.pdf

✍Additional Select list of SDA published* 27/11/2017


http://www.kpsc.kar.nic.in/addnl%20list%20sda.htm

Tuesday, November 28, 2017

KSP 849 Special Reservice Police Constable Recruitment 2017 -

Job notification for 849 Special Reservice Police Constable Posts - KSRP 2017 in Karnataka. Online Applications are invited by Karnataka State Police from 27 Nov 2017 to 18 Dec 2017 for 849 vacancies.

Total Vacancies849Start Date27 Nov 2017Last Date18 Dec 2017

*10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸಾದವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಪಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ*✍

*ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 28 : ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ (ಪುರುಷ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 849 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2017.*

*ವಿಶೇಷ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ (ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಪಿ) 849 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.*

*ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 18 ವರ್ಷಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 27 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳು.*

*ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಅಥವ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು 18/12/2017ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.*

*ಶುಲ್ಕದ ವಿವಾರ : ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, ಪ್ರವರ್ಗ 2 (ಎ), 2 (ಬಿ), 3 (ಎ), 3 (ಬಿ)ಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 250 ರೂ., ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ಪ್ರವರ್ಗ -1 ಮತ್ತು ಬುಡುಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.*

*ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು*

* *ದಿನಾಂಕ 27/11/2017 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು* *ದಿನಾಂಕ 18/12/2017 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ* *ದಿನಾಂಕ 20/12/2017ರ ತನಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು*

*ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಬಳಸಬಹುದು*

 http://rec17.ksp-online.in/

Monday, November 27, 2017

*ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ: ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' 1604 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ: ಗ್ರೂಪ್ 'ಸಿ' 1604 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ*✍*ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ತಾಂತ್ರಿಕ/ ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. 61 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 1543 ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1604 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ      ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 27.11.2017 • ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 28.12.2017 (ರಾತ್ರಿ 11-45 ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ) • ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 29.12.2017 (ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ/ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11.45 ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ). • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಎರಡೂ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್-ಲೈನ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾರ್ಗ) ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ.600/- ಪ್ರವರ್ಗ 2(ಎ), 2(ಬಿ), 3(ಎ) ಮತ್ತು 3(ಬಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ರೂ.300/- ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ರೂ.50/- ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. ವಯೋಮಿತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು: ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ/2ಬಿ/3ಎ/3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 38 ವರ್ಷಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ಪ್ರವರ್ಗ-1ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ : 080-30574957/ 080-30574901

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಮೈಸೂರು : 0821-2545956

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ : 0831-2475345

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ : 08472-227944

ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಛೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ : 08182-228099

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ*
http://kpsc.kar.nic.in/NOTIFICATION%2025.11.2017.pdf